رفتن به محتوای اصلی

چه سخن که رازدارم، ز سکوت ساز دارم


چه سخن که رازدارم، ز سکوت ساز دارم
چو جهان به پام افتد سر و جان فراز دارم

همه را ز خویش دانم، همه را به خویش خوانم
به دمی ز خویش رانم همه را که ناز دارم

از کتاب دوبیتی‌های حلمی