رفتن به محتوای اصلی

تو روحی در لباس آدمی...

تو روحی در لباس آدمی، از اقیانوس خدا چکیده.

متن کامل این پست از کتال لامکان | حلمی : اینجا