رفتن به محتوای اصلی

وقتی حقیقت به مصاف می‌رود...

وقتی حقیقت به مصاف می‌رود هیچ نیرویی جلودارش نتواند بود. «مصاف» یک نقطه‌ای بیرون از جهان است، به درون جهان تابیده.

از کتاب لامکان | حلمی