رفتن به محتوای اصلی

گفت و شنودیست پاک در حرم قدسیان

         گفت و شنودیست پاک در حرم قدسیان         
فارغ از آلایش و غرّش و غوغای نان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.