رفتن به محتوای اصلی

کودن، ساده را پیچیده می‌کند...


کودن، ساده را پیچیده می‌کند، خود و مردمان را به دام می‌اندازد و فیلسوف نام می‌گیرد. فرزانه، پیچیده را ساده می‌سازد و ارواح را از دام‌ها نجات می‌دهد، او عاشق است.

متن کامل این پست از کتاب لامکان حلمی : اینجا