رفتن به محتوای اصلی

در این عالم از هر کس از اصلاح...


 این گوسفندان را نگاه کن در دنیا برای قدرت چه بازی‌هایی درمی‌آورند. این ارواح حیوانی در کالبد انسان.

تنازع بقا در دیار انسانی عقلانیت نام گرفته است. فیلسوفان آن را با زرورق‌های رنگارنگ از نظریه‌ها پیچیده‌اند. امّا زرورق را که باز می‌کنی جز نعش و مردار در آن چیزی نیست.

اینها، مصلحین دروغین که مردم بر خود برمی‌گزینند، به فریب برگزیدن و اراده‌ی انتخاب،‌ قاتلان ایشان‌اند. همه جای عالم. روزی اینها این نقابها خواهند افکند و از نو از زحمت رأی و انتخاب خود را خواهند رهانید.

در این عالم از هر کس از اصلاح دم زد برحذر باشید. مصلحان حقیقی همه در میدانهای نبرد و یا در گوشه‌هایند.

                                                   از کتاب لامکان | حلمی