رفتن به محتوای اصلی

خوش آمدی به لامکان عزیز دل عزیز جان


خوش آمدی به لامکان عزیز دل عزیز جان
خوش آمدی به کاخ‌های بی‌زمان و بی‌مکان

خوش آمدی به شهر دل، به روزگار روشنی
خوش آمدی به معبد هزار قرنه‌ی نهان

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.