رفتن به محتوای اصلی

ای عقل اصم تو کور خواندی یا من


ای عقل اصم تو کور خواندی یا من؟
از چشمه‌ی خود به دور ماندی یا من؟

با این همه خونریزی و مردم‌خواری
تو در حَرَج شعور ماندی یا من؟

از کتاب دوبیتی‌های حلمی