رفتن به محتوای اصلی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر


وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نماند که صاحب‌نظر شوی

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید.