رفتن به محتوای اصلی

نگار من جهانی در جهان است


نگار من جهانی در جهان است
عجب بر روی خاک این آسمان است

مگو با من که شاه این است و آن است
که شاه دل ورای این کسان است

از کتاب دوبیتی‌های حلمی