رفتن به محتوای اصلی

جملگی در عشق تو قربان شویم


جملگی در عشق تو قربان شویم
جملگی جان داده جانِ جان شویم

هر چه دشواری ز فهم تار ماست
در طریق عشق تو آسان شویم

از کتاب دوبیتی‌های حلمی