رفتن به محتوای اصلی

چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون


چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون
خرابات قدیم است آن و تو نو آمده اکنون

نباشد مرغ خودبین را به باغ بیخودان پروا
نشد مجنون آن لیلی به جز لیلی صد مجنون

متن کامل این غزل مولانا از دیوان شمس : اینجا