رفتن به محتوای اصلی

شعله‌های عشق پنهان می‌روند


شعله‌های عشق پنهان می‌روند
از نو در کابینه‌ی جان می‌روند

مهر حق در سینه‌ی خاصان نشست
آن که باید حال بر آن می‌روند

از کتاب دوبیتی‌های حلمی