رفتن به محتوای اصلی

دل من این نصیحت گوش می‌دار


دل من این نصیحت گوش می‌دار
به این قطب و به آن آقا مگو یار

که فردا روز در دنیای بالا
نباشد همدمت جز حضرت نار

از کتاب دوبیتی‌های حلمی