رفتن به محتوای اصلی

هرچه در صد سال می‌کردیم جمع


هرچه در صد سال می‌کردیم جمع
در دمی بر دلستان افشانده‌ایم

چون ز راه نیک و بد برخاستیم
دل ز بار این و آن افشانده‌ایم

متن کامل این غزل عطار : اینجا