رفتن به محتوای اصلی

عقل را جزئی و کلّی فرق نیست


عقل را جزئی و کلّی فرق نیست
خانه‌اش را سر به سر آتش کنید

هستِ انسان کی رسد در نیستی؟
در ره مستی بباید غش کنید

از کتاب دوبیتی‌های حلمی