رفتن به محتوای اصلی

تا دل از تر دامنی برداشتیم


تا دل از تر دامنی برداشتیم
دامن از کون و مکان افشانده‌ایم

دل گرانی کرد در کشتی عشق
رخت دل در یک زمان افشانده‌ایم

متن کامل این غزل عطار : اینجا