رفتن به محتوای اصلی

چو بی دنیا بدم آسان گسستم


چو بی‌دنیا بدم آسان گسستم
چو با زیبا بدم زیبا رسیدم

مرا گوید شبیه عشق گشتی
بلی شکل تو گشتم تا رسیدم

از کتاب غزلیات حلمی