رفتن به محتوای اصلی

تو را ای دل فرو گشتن چه حاصل؟


تو را ای دل فرو گشتن چه حاصل؟
من و عشق تو و این حدّ فاصل

به پا شو ساده کن این قصّه‌ی وهم
فرو آور تو این دیوار حائل

از کتاب دوبیتی‌های حلمی