رفتن به محتوای اصلی

شریعت، کلام و تعالیم بیرونی...

روح از شریعت می‌آغازد. قدم در طریقت می‌گذارد. در طریقت معرفت می‌یابد و با معرفت لایق حقیقت می‌شود.

شریعت، کلام و تعالیم بیرونی
طریقت، راه درون
معرفت، مشعل خدا در قلب
حقیقت، آتش عشق الهی و موسیقی خداست.

سپس «روح» در «اقیانوس خدا» تبدیل به «کلمه» می‌شود و برای «خدمت» به جهان بازمی‌گردد.

از کتاب لامکان | حلمی