رفتن به محتوای اصلی

بیرزد خلقتی را یک دل یار


بیرزد خلقتی را یک دل یار
یکی عاشق به از صد عقل پر‌کار

جهان خالی‌تر از این هیچ دیدی؟
همه خوابند و یک تن نیست هشیار

از کتاب دوبیتی‌های حلمی