رفتن به محتوای اصلی

خودشناسی ابتدا ویران کند


خودشناسی ابتدا ویران کند

جان رها از دست این و آن کند


این و آن چون باز شد از پای جان

روح آنگه خدمت جانان کند

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.