رفتن به محتوای اصلی

شعله های سرکش جان است این


شعله های سرکش جان است این
دردها را جمله درمان است این

هر کسی را طاقت این عشق نیست
ماورای کار انسان است ای

از کتاب دوبیتی‌های حلمی