رفتن به محتوای اصلی

حرف حق در دست و پرسش‌ها خموش!


حرف حق در دست و پرسش‌ها خموش!
چون بگوید عشق از خود، گوش! گوش!

بنگری سیمای عاشق، نور نور  
بشنوی بانگ حقیقت: نوش! نوش!
 

از کتاب دوبیتی های حلمی