رفتن به محتوای اصلی

باده‌ی عام از برون باده‌ی عارف از درون


باده‌ی عام از برون باده‌ی عارف از درون
بوی دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن

متن کامل این غزل مولانا از دیوان شمس: اینجا