رفتن به محتوای اصلی

آتش عشق تو در جان خوشتر است


آتش عشق تو در جان خوشتر است
جان ز عشقت آتش‌افشان خوشتر است

هر که خورد از جام عشقت قطره‌اي
تا قيامت مست و حيران خوشتر است

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.