رفتن به محتوای اصلی

جهان منزلگهی اندر حباب است


جهان منزلگهی اندر حباب است

گذاری از دل خوابی به خواب است

برو خود را بیاب و بال بگشا
که اینجا بس خراب اندر خراب است

از کتاب دوبیتی‌های حلمی