رفتن به محتوای اصلی

برو ای کشتی افلاکی و فریاد مرس


برو ای کشتی افلاکی و فریاد مرس

این دمی را که به آه و غم نان می‌گذرد


آدم فانی و این دیده‌ی ظاهربین را

بنگر آخر که چه فریادکشان می‌گذرد

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب غزلیات حلمی را اینجا بخوانید.