رفتن به محتوای اصلی

مقصود دل عاشق شیدا همه او دان


مقصود دل عاشق شیدا همه او دان
مطلوب دل وامق و عذرا همه او دان

بینایی هر دیده ی بینا همه او بین
زیبایی هر چهره ی زیبا همه او دان

متن کامل این غزل عراقی را اینجا بخوانید.