رفتن به محتوای اصلی

تنهایی روح، خلوت کار است ...


تنهایی روح، خلوت کار است. عظمتی ست که به کلمه در نمی آید. در این تنهایی ست که عاشق، عالمی و آدمی سر انگشت می چرخاند.

متن کامل این پست از کتاب لامکان را اینجا بخوانید.

کتاب لامکان حلمی را اینجا بخوانید.