رفتن به محتوای اصلی

زین سفره که آدمی ز خود بخشیده ست


زین سفره که آدمی ز خود بخشیده ست
نامش بنهاده عقل و شیطان چیده ست

با فلسفیان که زهد پنهان دارند
عصریست که آدمی به خون غلتیده ست

از کتاب دوبیتی های حلمی