رفتن به محتوای اصلی

اگر قرار بر نمایش است ...


اگر قرار بر نمایش است، همیشه آن چیزی را نشان بده که هستی. نصفه، نیمه، زشت، عریان، بدون بزک، ژولیده، خراب، خفته. آنچه که هستی هزار بار از ریا به آنچه که نیستی و می خواهی باشی بهتر است. صداقت بالهایت را خواهد گشود.

از کتاب لامکان | حلمی