رفتن به محتوای اصلی

شیوه ی تو هر چه کلک بازتر


شیوه ی تو هر چه کلک بازتر
رقص دل خسته ی من سازتر

لشکر شر هر چه شرربارتر
یورش عشق تو براندازتر

دوبیتی شماره ۷۲۹ حلمی

از کتاب دوبیتی های حلمی