رفتن به محتوای اصلی

باطن روحانی و جان خدا


باطن روحانی و جان خدا
بنگر از این ره ز کجا تا کجا

ساغر جانست و سراپا خوشی
چشمه ی روحست و سراپا شفا

دوبیتی شماره ۷۱۴ حلمی