رفتن به محتوای اصلی

از صدای بازی کودکان تا ...


از صدای بازی کودکان تا رژه ی سربازان همه صدای خداست. خداست که در کوچه ها بازی می کند و خداست در میادین جنگ، توفنده. آن سربازان این کودکان اند که از کوچه ها تا دشت های خون خدا می جویند.


متن کامل این پست از کتاب لامکان حلمی : اینجا

کتاب لامکان | حلمی را اینجا بخوانید.