رفتن به محتوای اصلی

عشق باشد نکته ی هستی عزیز


عشق باشد نکته ی هستی عزیز
چون بگیری نکته را رستی عزیز

عشق از رنج آید و رنجست گنج
گنج از رنج آید و عشق است رنج

متن کامل این مثنوی حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب مثنوی های حلمی : اینجا