رفتن به محتوای اصلی

چون ز خواب وصل ها بالا شدی


چون ز خواب وصل ها بالا شدی
عاقبت دیوانه ای چون ما شدی

چون ز هر چه بهر حق بگسسته ای
عاقبت در وصل حق بنشسته ای

متن کامل این مثنوی حلمی را اینجا بخوانید.

کتاب مثنوی های حلمی