رفتن به محتوای اصلی

لامکانی که درو نور خداست


لامکانی که درو نور خداست
ماضی و مستقبل و حال از کجاست

ماضی و مستقبلش نسبت به تست
هر دو یک چیزند پنداری که دوست
مولانا