رفتن به محتوای اصلی

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
حافظ

With that splendor that in the mirror, the beauty of Thy face made,
All this picture into the mirror of fancy fell.
Hafiz

متن کامل این غزل حافظ به فارسی : اینجا