رفتن به محتوای اصلی

حتی کسانی که خوابیده‌اند مشغول به کار بوده ...


حتی کسانی که خوابیده‌اند مشغول به کار بوده و در فعل و انفعالات جهان سهیم هستند.

هراکلیتوس