رفتن به محتوای اصلی

من ربابم تو شهی آوازه خوان


من ربابم تو شهی آوازه خوان

پنجه افکن بس زبان دارد دلم


حلمی از آن وصلهای دور خواست

بس که زخم خونفشان دارد دلم

برگرفته از غزلیات حلمی | شماره ۳۶۳