رفتن به محتوای اصلی

من آن روحم که مأوایم جهان خواب ها باشد


من آن روحم که مأوایم جهان خواب ها باشد

رفیقم باده و ساقی و یاران خدا باشد


به کام ماست ار دنیا خراب و مست می گردد

که مستی کار ساقی و خرابی کار ما باشد

برگرفته از غزلیات حلمی

متن کامل این غزل را اینجا بخوانید