رفتن به محتوای اصلی

مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست


مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست
حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

حافظ