رفتن به محتوای اصلی

مرا ز خان و مان خویش گرفته اند و برده اند


مرا ز خان و مان خویش گرفته اند و برده اند
چنین ز جان و مال هیچ بریده ای عزیز دل؟

برگرفته از غزل شماره ۲۰۷ | حلمی