رفتن به محتوای اصلی

عمل تنها از عاشق بر می آید ...


عمل تنها از عاشق بر می آید

باقی همه بندگان حرف و حدیث اند.


کتاب لامکان | حلمی