رفتن به محتوای اصلی

گوهر مخزن اسرار همان است که بود


گوهر مخزن اسرار همان است که بود
حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود

عاشقان زمره ارباب امانت باشند
لاجرم چشم گهربار همان است که بود

حافظ