رفتن به محتوای اصلی

موسیقی، آوای خداست ...


موسیقی، آوای خداست. باید تو را بجنباند، بتکاند.
تو را از خود بیرون کند. بذر خیال در تو بشکند.
با موسیقی باید شکوفه کنی، بپیچی و بالا روی.

کتاب لامکان | حلمی