رفتن به محتوای اصلی

هر آن کس گم شد از خود نام بگرفت


دوبیتی شماره ۶۷۷

هر آن کس گم شد از خود نام بگرفت

ورای حصر تن آرام بگرفت


هر آن کس این قفس بشکست آسود

ز سلطان حق حی کام بگرفت


حلمی