رفتن به محتوای اصلی

مانده‌ام در چاه هجران، پای در دنبال مار


مانده‌ام در چاه هجران، پای در دنبال مار
دست در کام نهنگ جان ستان انداخته

عراقی