رفتن به محتوای اصلی

عشّاق به هزار نقاب در تردّدند


عشّاق به هزار نقاب در تردّدند. آن ها حاملان رازند، خادمان رازند و به جستجوی جان های بزرگ. از خویش و تن رها، باد که منظور نظر ایشان شوی.

کتاب روح | حلمی